Nivalan Vesihuolto Oy on perustettu 1958. Alkuun laitos toimi talousveden toimittajana, vettä toimitettiin lähialueilta Haittalan ja Vattusaaren vedenottamoilta silloisen kunnan keskustan alueelle. Myöhemmin veden jakelu on laajennettu koko Nivalan alueelle. Vesi ostetaan nykyisin tukkuyhtiö Vesikolmio Oy:ltä joka toimittaa veden Sievin ja Haapajärven vedenottamoilta Nivalaan. Nivalan Vesihuolto Oy hoitaa myös keskustan alueen jätevesiviemäröinnin ja puhdistaa jäteveden.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Vesihuollon hallinnossa ylin päätäntäelin on yhtiökokous, jossa käsitellään yhtiön sääntömääräiset asiat, sekä yhtiön hallituksen esittämät asiat. Yhtiön hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, jotka yhtiökokous valitsee aina vuodeksi kerrallaan. Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä on yhdeksän henkilöä, joista kuusi on laitoksen käyttö-, ja rakentamistehtävissä ja kaksi toimistotehtävissä sekä yksi hallinnollisessa johtotehtävässä.

Organisaatio

TOIMINTA

Toiminta-alue käsittää kaikki asutustaajamat Nivalassa, sekä runkoverkon molemmin puolin 100 metrin päähän ulottuvat alueet.
Toiminta-alueella on vesijohtoverkkoa yli 600 km ja viemäriverkkoa 55 km. Jakelussa tarvittavia talousveden pumppaamoita on 14 kappaletta ja viemärilaitoksen pumppaamoita 6 kappaletta. Yhtiö toimittaa talousvettä lähes 1.000.000 kuutiota vuodessa asiakkailleen sekä vastaanottaa jätevettä yli 500.000 kuutiota vuodessa. Nivalan Vesihuolto Oy:n liittyjämäärä on 3200 kiinteistöä, eli noin 98 % koko kaupungin väestömäärästä.

Lisää historiaa